, epoki literackie i utwory 

epoki literackie i utwory

phantom
Dopasuj utwór do epoki. Dopasuj do jakiej epoki literackiej pasuje dany utwór należacy do materiału przerabianego w liceum.Kolejno: Postać– Tytuł utworu– Autor– Gatunek Literacki– Epoka. Achilles– Iliada– Homer– epopeja (epos) – antyk. Achilles-Wojna Trojańska– autor.Rola poety i poezji w utworach literackich epoki romantyzmu Poeta: Nie jest rzemieslnikiem, ale artysta, który tworzy pod wplywem chwili, natchnienia i. Epoki literackie Do jakich epok należą utwory: Może mi ktoś podać do jakich epok literackich możemy zaliczyć utwory:Motyw gór i jego funkcje w literaturze w utworach literackich twórców wybranych epok (np. a. Mickiewicz, j. Słowacki, j. Kasprowicz, k. Przerwa– Tetmajer).Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze– omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach różnych epok literackich.. o otwartej lub zamkniętej formie dzieła literackiego decyduje w dużej mierze światopogląd epoki, w jakiej utwór powstaje. i tak w epokach. 8. Jaki utwór literacki uznawany jest za początek romantyzmu? 9. Napisz w jakiej epoce literackiej miały miejsce wydarzenia:Odzwierciedleniem tego pytania były liczne utwory literackie nawiązujące do tego. Ja starałem się pokazać, iż niemal każda epoka literacka miała dzieła.Literatura i epoki literackie Poezja jest sztuką słowa. Jego utwory są niezwykłe. Miron Białoszewski wykorzystuje codzienne sytuacje, potoczność.
Gatunek literacki potop a właściwie cała trylogia, jak zostało zauważone. Być zrozumiałym dla odbiorcy i zbliżyć utwór do realiów opisywanej epoki.

Wybór przez poetę ballady jako gatunku literackiego dla jego utworów programowych był. Epoki literackie starożytnej Grecji to: wiek epiki-viii wiek.

 • Epoki literackie: Renesans-opracowania na telefon komórkowy. Utwory nie posiadają odrębnych tytułów, a są oznaczone początkowymi słowami i kolejnymi.
 • Na rozwój renesansu, jako epoki w dziejach kultury europejskiej, złożyło się wiele. Emblemat-utwór liryczny, także gatunek literacki o charakterze.
 • Przyczyny polityczne. Stron, aby poprawić poziom literacki dzieła. Lecz nie mogłem. Określony trend literatury epoki, trend utworów-depozytów.
 • Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohaterów literackich. Omów problem, analizując wybrane utwory z dwóch epok.
 • Epoka literacka= okres literacki-> faza rozwoju literatury wyróżniająca się jakimiś dominującymi. Które pojawiają się w większości ówczesnych utworów.Leksykon podzielony został na epoki literackie, a w ich obrębie znajdują się hasła dotyczące najważniejszych utworów, wydarzeń, pojęć.
Znaleziono epoki literackie w Katalogu www Onet. Pl. Witryna zawiera utwory pisarzy i poetów polskich oraz zagranicznych (tłumaczone na język polski).

Oprócz opisu epok i ich utworów w" Epokach" nie brakuje również licznych not biograficznych pisarzy czy poetów, a także wyjaśnień terminologii literackiej.

Ludowość w wybranych utworach literackich. Scharakteryzuj, określ funkcję i oceń obecność tego zjawiska na przykładzie literatury dwóch różnych epok.Historia i jej funkcje w dziełach różnych epok literackich. Dekalog bohaterów literackich w utworach różnych epok. korespondencja sztuk: Tematy i motywy.Omów problem, analizując wybrane utwory. 35. Literackie małżeństwa. Uwzględniając kontekst epoki, porównaj różne sposoby funkcjonowania.
66) Literackie portrety zakochanych. Przedstaw sposoby ich kreowania w wybranych utworach na tle konwencji epoki lub nurtu literackiego.
 • -Pamiętnik z Powstania Warszawskiego, Epoki literackie. Rozważania o złożoności natury ludzkiej na przykładzie znanych ci utworów literackich.
 • Miłość do kraju i mowy ojczystej w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów różnych epok.
 • . Biografia autora jako tworzywo literackie. Analizując wybrane utwory epoki romantyzmu przedstaw różne sposoby funkcjonowania elementów. Omów problem, analizując wybrane utwory. 35. Literackie małżeństwa. Uwzględniając kontekst epoki, porównaj różne sposoby funkcjonowania.
Jakie znaczenie słowu patriota nadawały różne epoki? Zanalizuj poglądy pisarzy, odwołując się do wybranych utworów literackich. . Codzienność, zwykłe życie, szary człowiek jako tematy literackie. Omów zagadnienie na wybranych utworach z różnych epok literackich. Wskazówki dla rządzących państwem zawarte w utworach literackich. Omów je na podstawie przykładów z kilku różnych epok i rozważ ich uniwersalność.Omów problematykę manifestów poetyckich, odwołując się do analizy wybranych utworów literackich różnych epok. 9. Omów dramat pokolenia Kolumbów zawarty w.Wybierz utwory literackie z różnych epok literackich; praca nie jest poprawna jeżeli odwołasz się tylko do jednej epoki literackie albo opiszesz utwory
. 13. Walka dobra ze złem w literaturze rożnych epok. Rozwiń temat w oparciu o dowolnie wybrane utwory literackie.Odwołując się do utworów z różnych epok literackich, wykaż. Filozofia epoki wpisana w utwory literackie. Omów problem na podstawie wybranych utworów.
Przedstawione propozycje interpretacyjne ukazują funkcjonowanie danego motywu w utworach literackich na przestrzeni wszystkich epok literatury polskiej.. Portrety i karykatury Polaków w literaturze. Analizując utwory z dwóch epok, omów sposoby kreowania postaci i ich rolę w utworze.

Etos rycerski w ujęciu poważnym i prześmiewczym-przedstaw na podstawie tekstów różnych epok. Duchowni jako bohaterowie utworów literackich– ukaż na.

Analizując utwory muzyczne (lub/i plastyczne) oraz literackie, przedstaw je jako wykładnię światopoglądu epoki średniowiecza.
Ponieważ, ucząc się tematycznie, gimnazjalista często ma problemy z umiejscowieniem twórców w określonych epokach literackich, po omówieniu utworów znajdują.

Biografia autora jako tworzywo literackie. Analizując wybrane utwory epoki romantyzmu przedstaw różne sposoby funkcjonowania elementów autobiograficznych.

Zinterpretuj rolę komizmu w wybranych utworach literackich różnych epok. Omów problemem w oparciu o wybrane utwory różnych epok literackich.. Twórczość Wiliama Szekspira jako inspiracja dla artystów innych epok. Omów funkcje nawiązań na przykładzie utworów literackich i filmowych.

Przedstaw funkcjonowanie motywu przebaczenia w wybranych utworach literackich różnych epok. 52. rewolucja Temat: Rewolucja-siła niszcząca czy twórcza.

Jednostka wobec zbiorowości w ujęciu twórców dwóch wybranych epok. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Zatem, odczytując utwory reprezentujące epoki czy prądy literackie, odnajdujemy w nich cechy formacji kulturowej, w której powstały. w tej części– Młodej.

Odwołując się do utworów z różnych epok literackich, wykaż, że są one wiernym obrazem rzeczywistości, w której powstały. Niepokoje ludzi schyłku wieków.Etos miłości romantycznej w literaturze romantyzmu i w dziełach literackich późniejszych epok. Omów problem, analizując wybrane utwory.Motyw winy i kary w literaturze. Rozwiń temat, analizując utwory z wybranej epoki. 73. Miłość fatalna, sentymentalna, spełniona. Porównaj literackie obrazy.Zwycięzcy i przegrani w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów, analizując wybrane utwory z różnych epok literackich.Przyrody w literaturze. 63. Rodzice i dzieci. Przedstaw ich wzajemne relacje, odwołując się do utworów literackich różnych epok.Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów należących do jednej epoki literackiej.Literackie portrety matek. Omów na przykładach utworów z różnych epok. Śladami pisarzy… Które miejscowości i muzea literackie uważasz za najciekawsze. Wykazać się znajomością (wymienić oraz wskazać podstawowe cechy) gatunków literackich poznanych poprzez lekturę i analizę konkretnych utworów w epoce.

 • Analizując celowo wybrane utwory literackie z 2-3 epok. Analizując celowo dobrane utwory z różnych epok literackich, przedstaw problem.
 • Utworach literackich wybranych epok. 35. On i ona-szczęśliwi i nieszczęśliwi. Wybranych utworów róŜ nych epok. 45. Obraz Holocaustu w literaturze.
 • Porównaj sposoby ujęcia postaci matki w wybranych utworach literackich i dziełach sztuki. Odwołaj się do tekstów kultury z różnych epok.Omów na przykładzie utworów wybranych epok literackich. 17. Motywy antyczne w polskiej literaturze. Omów ich funkcjonowanie na wybranych przykładach.
 • Bohaterowie literaccy różnych epok wobec ważnych pytań egzystencjalnych. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 • Utwory„ Do króla” Ignacego Krasickiego i„ Przedśpiew” Leopolda Staffa dzieli od siebie 130 lat, cztery epoki literackie, dwa wielkie narodowowyzwoleńcze
 • . Personifikacje zła w literaturze. Porównaj sposoby ukazania i funkcje, jakie pełnią w wybranych utworach literackich różnych epok.
 • . Omów jego funkcje w wybranych utworach literackich różnych epok. Literackie portrety Polaków w utworach różnych epok.
 • Zaprezentuj temat na podstawie wybranych utworów 2-3 epok literackich. Analizując, przywołaj stosowne utwory z różnych epok literackich.. Zwierzę-wierny towarzysz bohaterów literackich różnych epok. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych utworów.
Dramat jako rodzaj literacki na przestrzeni epok. Omów na przykładzie wybranych utworów doby antyku, romantyzmu i współczesności. Omów, analizując utwory z różnych epok literackich. 35. Portret mężczyzny doby romantyzmu. Omów zagadnienie na wybranych utworach literackich tej epoki.

Dojrzewanie jako motyw literacki różnych epok. Analizując wybrane utwory literackie. Wizerunek uwodzicielki w utworach literackich różnych epok.

 • Konsekwencje, analizując wybrane utwory dwóch epok literackich. 28. Zanalizuj proces powstawania legendy literackiej na podstawie życia i twórczości jednego.
 • Wybranych utworów z różnych epok literackich. 50. Polski esej współczesny. Na podstawi analizy reprezentatywnych dokonań wybranych autorów omów odmiany i.
 • Kompozycja utworu literackiego-pojęcia, które musisz znać, wypowiadając się na temat kompozycji utworu. Wiedza o literaturze. Epoki literackie.